Sunny Burns
FASTRACK INDIA
Friday, July 8 | Explore

 Sunny-burns.com ร่วมมือกับทีมงานแฟชั่นจากประเทศอินเดียภายใต้แบรนด์  Fastrack  กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Back to College ผลงานการถ่ายแบบครั้งนี้จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆทั่วประเทศอินเดีย สามารถติดตามผลงานแฟชั่นและรายละเอียดต่างๆได้ที่ http://fastrack.in/

Share this