Sunny Burns
Casualist
Monday, March 7 | Explore

ซันนี่ เบิร์น ได้ร่วมมือกับแบรนด์ The Casualist ซึ่งเป็นแบรด์ของไทย ทำแคมเปญใหม่ โดยแคมเปญนี้นำเสนอความเป็น อิสระ ท้าทาย และมีสไตล์ ทางแบรนด์ได้มีการทำเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของผู้ชายมาตั้งแต่ปี 2532 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook/CasualistTH

www.facebook/CasualistTH
Share this